Investor relations

Ägare

Tempest Securitys 10 största ägare 2018-04-30.

Namn Aktiekapital Röstandel Totalt antal aktier
Andrew Spry 27,8% 27,8% 2 093 947
Thomas Löfving 26,8% 26,8% 2 020 908
Swedbank Robur Microcap 9,0% 9,0% 681 818
Thomas Cavas 7,5% 7,5% 564 300
Patruus AB 5,3% 5,3% 400 000
Lennarth Ädel Holding AB 3,8% 3,8% 286 022
Durling Invest AB 1,7% 1,7% 131 100
LoZe AB 1,7% 1,7% 131 100
NC Management AB 1,5% 1,5% 115 384
ZS Holding AB 1,4% 1,4% 103 000
Övriga ägare 13,4% 13,4% 1 008 738
Totalt 100,00% 100,00% 7 536 317

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Tempest