Investor relations

Ägare

Tempest Securitys 10 största ägare 2019-06-28.

Namn Aktiekapital Röstandel Totalt antal aktier
Andrew Spry 24,63% 24,63% 2 041 416
Thomas Löfving 24,38% 24,38% 2 020 908
Athanase Industrial Partner 9,09% 9,09% 753 630
Swedbank Robur Microcap 8,22% 8,22% 681 818
Thomas Cavas 6,71% 6,71% 555 844
Patruus AB 4,83% 4,83% 400 000
Lennarth Ädel Holding AB 3,45% 3,45% 286 022
Durling Invest AB 1,58% 1,58% 131 000
Mathias Hermansson 1,39% 1,39% 115 384
Skandinaviska Enskilda Banken S.A. 1,37% 1,37% 113 718
Övriga ägare 14,36% 14,36% 1 190 107
Totalt 100,00% 100,00% 8 289 947

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Tempest