Investor relations

Ägare

Tempest Securitys 10 största ägare.

Namn Aktiekapital Röstandel Totalt antal aktier
Andrew Spry 26,92% 26,92% 2 028 698
Thomas Löfving 26,82% 26,82% 2 020 908
Swedbank Robur Microcap 9,05% 9,05% 681 818
Thomas Cavas 7,49% 7,49% 564 300
Patruus AB 5,31% 5,31% 400 000
Lennarth Ädel Holding AB * 4,22% 4,22% 318 300
Durling Invest AB 1,74% 1,74% 131 100
LoZe AB 1,74% 1,74% 131 100
NC Management AB 1,53% 1,53% 115 384
ZS Holding AB 1,37% 1,37% 103 450
Övriga ägare 13,82% 13,82% 1 041 259
Totalt 100,00% 100,00% 7 536 317

* Inkluderar även aktier ägda av Lennarth Ädel privat om totalt 32 278 aktier

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Tempest