Investor relations

Ägare

Tempest Securitys 10 största ägare 2019-03-29.

Namn Aktiekapital Röstandel Totalt antal aktier
Andrew Spry 25,26% 25,26% 2 101 037
Thomas Löfving 24,38% 24,38% 2 020 908
Athanase Industrial Partner 9,09% 9,09% 753 630
Swedbank Robur Microcap 8,22% 8,22% 681 818
Thomas Cavas 6,81% 6,81% 564 300
Patruus AB 4,83% 4,83% 400 000
Försäkringsbolaget Avanza Pension 3,47% 3,47% 287 499
Lennarth Ädel Holding AB 3,45% 3,45% 286 022
Durling Invest AB 1,58% 1,58% 131 000
NC Management AB  1,39% 1,39% 115 384
Övriga ägare 12,16% 12,16% 948 249
Totalt 100,00% 100,00% 8 289 947

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Tempest