Investor relations

Bolagsstämmor

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Kommande stämmor

Årsstämma 23 maj 2019

Tidigare stämmor

Årsstämma 24 maj 2018

Kommuniké från årsstämma

Protokoll

Valberedningens förslag till årsstämman 2018

Fullmakt

Kallelse till årsstämma

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Tempest