Investor relations

Bolagsstämmor

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Kommande stämmor

Årsstämma 23 maj 2019

Ordinarie årsstämma hålls torsdagen 23 maj 2019 på Rålambsvägen 17 i Stockholm.

Tidigare stämmor

Årsstämma 24 maj 2018

Kommuniké från årsstämma

Protokoll

Valberedningens förslag till årsstämman 2018

Fullmakt

Kallelse till årsstämma

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Tempest