Investor relations

Styrelse

Anders Laurin Styrelseordförande

Gedigen kunskap inom teknikrelaterad säkerhet från tiden på Axis som vice vd samt styrelsearbete.

Född 1960. Styrelseordförande sedan 2017. Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Utbildning:
ADB-linjen, Malmö kommunala högskola (Lunds universitet).

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseordförande i Simris Alg AB (publ) och Briskeye Communications AB. Styrelseledamot i RCO  Security Group AB, Alcato Consulting AB, Naturbutiken på Öland AB samt Avifauna i Sverige AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Verkställande direktör i MultiQ International AB (publ) till 2013. Styrelseordförande i Gateway HR AB till 2017. Styrelseledamot i Serstech AB (publ) till 2017 samt i Kentima Holding AB (publ) till 2014. Anders Laurin har tidigare även varit vice VD för Axis Communications AB (publ).

Aktieägande i Bolaget (per 28/12/2018):
10 000 aktier.

Cecilia Jinert Johansson Styrelseledamot

Internationell ledningserfarenhet inom framförallt produktion, inköp och logistik inom stora globala bolag såsom Hexagon och Rautaruukki Oyj samt operativ erfarenhet av att driva förändringsarbete.

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2017. Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Utbildning:
Civilekonom, Lunds Universitet.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseledamot i TC TECH Sweden AB (publ), Nexam Chemical Holding AB (publ) och Minang AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Styrelseordförande i Neco Norden AB till 2015. Styrelseledamot och Interim Operation Manager i Simris Alg AB (publ) till 2017. Styrelseledamot i Göinge Näringsliv Ekonomisk Förening till 2017. Chefspositioner i Lantmännen division lantbruk till 2014.

Aktieägande i Bolaget (per 28/12/2018):
14 000 aktier.

Michael Silfverberg Styrelseledamot

Bred kunskap från en mängd branscher som entreprenör, styrelseledamot och investerare.

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2017. Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Utbildning:
Fristående kurser i ekonomi och juridik vid Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseordförande i Multibrackets Europe AB, Solid Administration i Stockholm AB och Tenant Services Sweden Aktiebolag. Styrelseledamot i A City Media AB (publ), Degauss Labs Europe AB, Stockholm Yacht Center AB, Silfvergruppen AB, Nero Stockholm Restaurang AB, Einar Anderssons Efterträdare AB, Supreme Marine AB, Stora Ekholmens Fastighets AB och Divvit AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Styrelseordförande i Ad City Media AS till 2012. Styrelseledamot i Nero K25 AB (i likvidation) till 2017, i Scandinavian Pro Capital - SPC AB till 2016 och i Endco 1053 Sweden AB (i likvidation) och Ramstrom Production AB till 2015. Styrelsesuppleant i Fyrskeppet Biskopsudden AB till 2016.

Aktieägande i Bolaget (per 28/12/2018):
70 000 aktier.

Andrew Spry Styrelseledamot

Född 1973. Styrelseledamot och chief executive officer sedan 2009. Styrelseuppdrag inom Koncernen sedan 2004. Ej oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Utbildning:  
Fristående kurser i företagsekonomi, engelska och ekonomisk historia, Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar:  
Styrelseledamot Gothia Protection Group

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Styrelseledamot i Orion Risk Group Llc till 2017.

Aktieägande i Bolaget (per 15/04/2019):
2 041 037 aktier.

Christina Kazeem Styrelseledamot

Född 1965. Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Utbildning:
Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 

Övriga nuvarande befattningar:
VD Hilanders, styrelseledamot Castellum och Tomorrow China 

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Marknadschef Niscayah (Stanley Security) 

Aktieägande i Bolaget (per 28/12/2018):
0 aktier.

 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Tempest