Investor relations

Styrelse

Anders Laurin Styrelseordförande

Gedigen kunskap inom teknikrelaterad säkerhet från tiden på Axis som vice vd samt styrelsearbete.

Född 1960. Styrelseordförande sedan 2017. Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Utbildning:
ADB-linjen, Malmö kommunala högskola (Lunds universitet).

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseordförande i Simris Alg AB (publ) och Briskeye Communications AB. Styrelseledamot i RCO  Security Group AB, Alcato Consulting AB, Naturbutiken på Öland AB samt Avifauna i Sverige AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Verkställande direktör i MultiQ International AB (publ) till 2013. Styrelseordförande i Gateway HR AB till 2017. Styrelseledamot i Serstech AB (publ) till 2017 samt i Kentima Holding AB (publ) till 2014. Anders Laurin har tidigare även varit vice VD för Axis Communications AB (publ).

Aktieägande i Bolaget (per 15/12/2017):
6 255 aktier.

Mathias Hermansson Styrelseledamot

Lång erfarenhet från den digitala verksamheter, främst som CFO på MTG med fokus på förvärv och strategi och arbetande styrelseordförande för MTGx.

Född 1972. Styrelseledamot sedan 2017. Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Utbildning:
Civilekonomprogrammet, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt kurser i företagsekonomi vid University of Edinburgh.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseledamot i Catena Media plc sedan 2016, Apohem AB och Sportmachine AB sedan 2017.  Verkställande direktör i NC Management AB sedan 2015.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Ekonomidirektör för Modern Times Group MTG AB, styrelseordförande i MTG Broadcasting AB, Viaplay AB samt ytterligare uppdrag inom MTG-koncernen till 2016. Styrelseledamot i CTC Media, Inc. 2010-2013 och 2014-2015. Styrelseledamot i Bitsec AB, Wellma Health Partner AB och Interactive Advertising Bureau Sverige ekonomisk förening till 2017.

Aktieägande i Bolaget (per 12/11/2017):
115 384 aktier genom bolag.

Cecilia Jinert Johansson Styrelseledamot

Internationell ledningserfarenhet inom framförallt produktion, inköp och logistik inom stora globala bolag såsom Hexagon och Rautaruukki Oyj samt operativ erfarenhet av att driva förändringsarbete.

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2017. Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Utbildning:
Civilekonom, Lunds Universitet.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseledamot i TC TECH Sweden AB (publ), Nexam Chemical Holding AB (publ) och Minang AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Styrelseordförande i Neco Norden AB till 2015. Styrelseledamot och Interim Operation Manager i Simris Alg AB (publ) till 2017. Styrelseledamot i Göinge Näringsliv Ekonomisk Förening till 2017. Chefspositioner i Lantmännen division lantbruk till 2014.

Aktieägande i Bolaget (per 15/12/2017):
14 000 aktier.

Michael Silfverberg Styrelseledamot

Bred kunskap från en mängd branscher som entreprenör, styrelseledamot och investerare.

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2017. Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Utbildning:
Fristående kurser i ekonomi och juridik vid Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseordförande i Multibrackets Europe AB, Solid Administration i Stockholm AB och Tenant Services Sweden Aktiebolag. Styrelseledamot i A City Media AB (publ), Degauss Labs Europe AB, Stockholm Yacht Center AB, Silfvergruppen AB, Nero Stockholm Restaurang AB, Einar Anderssons Efterträdare AB, Supreme Marine AB, Stora Ekholmens Fastighets AB och Divvit AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Styrelseordförande i Ad City Media AS till 2012. Styrelseledamot i Nero K25 AB (i likvidation) till 2017, i Scandinavian Pro Capital - SPC AB till 2016 och i Endco 1053 Sweden AB (i likvidation) och Ramstrom Production AB till 2015. Styrelsesuppleant i Fyrskeppet Biskopsudden AB till 2016.

Aktieägande i Bolaget (per 15/12/2017):
70 000 aktier.

Andrew Spry Styrelseledamot

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2013. Styrelseuppdrag inom Koncernen sedan 2004. Ej oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Utbildning:
Fristående kurser i företagsekonomi, engelska och ekonomisk historia, Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar:
Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Styrelseledamot i Orion Risk Group Llc till 2017.

Aktieägande i Bolaget (per 12/11/2017):
2 027 108 aktier.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Tempest