Investor relations

Aktien

Tempest Securitys AB (publ) handlas på Nasdaq First North sedan den 6 december 2017.

Aktiens kortnamn: TSEC
ISIN-kod: SSE0010469221

Om Nasdaq First North

Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är generellt mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att tillämpliga regelverk efterlevs.

Likviditetsgarant

ABG Sundal Collier

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Tempest