Investor relations

Pressmeddelanden

2019-08-28
Regulatorisk

Minskad förlust och fortsatt hög tillväxt i andra kvartalet 

Andra kvartalet 2019

  • Nettoomsättningen ökade med 18% till 66,9 (56,7) MSEK.
  • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -5,3 (-6,6) MSEK.
  • Justerat för jämförelsestörande poster om -2,9 (-0,3) MSEK uppgick EBITDA till -2,4 (-6,3) MSEK.
  • Periodens resultat var -8,0 (-9,4) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5,0 (-7,4) MSEK.
2019-07-19

Tempest Security AB (publ) har ingått avtal med fastighetsbolaget Skandia Fastigheter (Skandia Köpcentrum AB) om leverans av bevaknings- och säkerhetstjänster till Mörby Centrum. Leveransen inleds 2 september och avtalet sträcker sig initialt över två år.

2019-05-23
Regulatorisk

Tempest Security AB (publ) ("Bolaget") höll årsstämma den 23 maj 2019 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

1
2
...
17
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Tempest