Investor relations

Tempest Security AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 6 december 2017.

Aktien handlas under kortnamnet TSEC
och ISIN-kod SE0010469221.

Pressmeddelanden

2019-08-28
Regulatorisk

Minskad förlust och fortsatt hög tillväxt i andra kvartalet 

Andra kvartalet 2019

  • Nettoomsättningen ökade med 18% till 66,9 (56,7) MSEK.
  • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -5,3 (-6,6) MSEK.
  • Justerat för jämförelsestörande poster om -2,9 (-0,3) MSEK uppgick EBITDA till -2,4 (-6,3) MSEK.
  • Periodens resultat var -8,0 (-9,4) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5,0 (-7,4) MSEK.
2019-07-19

Tempest Security AB (publ) har ingått avtal med fastighetsbolaget Skandia Fastigheter (Skandia Köpcentrum AB) om leverans av bevaknings- och säkerhetstjänster till Mörby Centrum. Leveransen inleds 2 september och avtalet sträcker sig initialt över två år.

Kommande händelser

nov 28 2019
Delårsrapport Q3 2019
feb 21 2020
Bokslutskommuniké 2019

Finansiell kalender »

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

IR-kontakt

Lotta Iverstrand Chief Financial Officer
010-457 77 60 lotta.iverstrand@tempest.se

Senaste rapporten

Finansiella rapporter »

Tempest