Investor relations

Q&A

1. Vad är Tempest Security?

Vi är en helhetsleverantör av säkerhetstjänster med fokus på säkerhetslösningar som bygger på samverkan mellan personal och teknik. Tempest grundades 2009 av Andrew Spry och Thomas Löfving som ett renodlat bevakningsföretag. Sedan dess har vi utökat vårt erbjudande till att omfatta såväl traditionella bevakningstjänster som särskilda säkerhetstjänster, såsom personskydd, säkerhetsutredningar och säkerhetstekniska lösningar. Idag är vi en av Sveriges tio största leverantörer av säkerhetstjänster. Under de senaste åren har vi flera gånger nominerats till årets bevakningsbolag och utnämnts till Gasellbolag av Dagens Industri.

2. Vilka typer av säkerhetstjänster erbjuder ni?

Vi erbjuder fyra typer av säkerhetstjänster: traditionell bevakning (mobil och stationär), särskilda säkerhetstjänster (till exempel personskydd och säkerhetskonsultation), larmcentral och säkerhetsteknik (övervakning och passagesystem). Utöver renodlade säkerhetstjänster erbjuder vi också stöd i reception och växel samt internservice (till exempel vaktmästare).

3. Vilka är era kunder?

Våra kunder återfinns i både privat och offentlig sektor och omfattar såväl kommuner och myndigheter som företag och privatpersoner.

4. Vilka marknader finns Tempest på?

Vår främsta marknad är Sverige. Vi är också verksamma i Storbritannien, Tyskland och Turkiet genom det nyligen förvärvade bolaget I-CRC som är specialiserat på utredningar, säkerhetskonsultation och risk management.

5. Vad är er målsättning?

Vi ska vara förstahandsvalet för kunder i behov av högkvalitativa säkerhetstjänster.

6. Vad är syftet med att ni noterar er på börsen?

Noteringen avser att underlätta vår fortsatta tillväxt- och förvärvsstrategi. Vi bedömer att listningen och ägarspridningen kommer att bidra till ökad kännedom och till att stärka vår position som pålitlig helhetsleverantör av säkerhetslösningar. Med en kraftig tillväxt och stabil plattform ser vi att vi har fortsatt potential för framtida expansion till nya marknader och förbättrad lönsamhet.

Vi bedömer även att listningen kommer att ha positiv inverkan vad gäller rekrytering av kompetent personal, samtidigt som ökad genomlysning ställer krav i enlighet med vår ambition att verka som en arbetsgivare med hög standard och kvalitet.

7. Vilka är era finansiella mål?

Våra finansiella mål är att uppnå en omsättning på en miljard SEK år 2025. Vi strävar även efter en EBITDA-marginal som ska uppgå till 10 procent år 2025.

8. Hur ser tillväxtstrategin ut?

Vår strategi är att växa såväl organiskt som genom förvärv. Vi växer organiskt genom att vara bättre än konkurrenterna. Detta är vi genom att bygga långsiktiga relationer med kunder och medarbetare, vara snabbfotade och alltid utgå ifrån kundens specifika situation. På så sätt uppnår vi återkommande intäktsflöden genom kontraktsbunden försäljning av traditionell bevakning och avancerade säkerhetstjänster till beslutsfattare på hög nivå inom privat och offentlig sektor.

Vi har under åren också genomfört flera mindre förvärv för att komplettera verksamheten. Vi ser goda möjligheter till ytterligare förvärv inom samtliga affärssegment, både i Sverige och internationellt.

9. Vilka aktuella omvärldstrender gynnar säkerhetsbranschen?

Det finns flera trender som ökar behovet av säkerhetstjänster både regionalt och globalt. En är ökade socioekonomiska klyftor, sociala spänningar och högre brottslighet i vissa områden. En annan är resursbristen inom rättsväsendet som gör att säkerhetsbranschen får ett större ansvar för samhällets trygghet, individers skydd eller utredningsbehov i olika ärenden. Vi ser även hur allt fler företag väljer att outsourca hanteringen av säkerhetsfrågor. Dessa kunde tidigare hanterats internt, både av företag och myndigheter, men sköts nu i större utsträckning av privata säkerhetsföretag.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Tempest