Investor relations

Pressmeddelanden

Tove Bengtsson tillträder som sales manager för Tempest Security Risk Solutions (Särskilda tjänster)

Tempest Security AB (publ) förstärker sin avdelning för särskilda tjänster med Tove Bengtsson som inom kort tillträder tjänsten som Sales Manager i verksamhetsgrenen.

Tove Bengtsson kommer senast från en tjänst som Business Development Manager på International SOS och har dessförinnan en bakgrund inom försäljning inom bl.a. försäkringsbranschen.

- Vi ser en ökad efterfrågan och en stor potential inom framförallt resesäkerhet, trygghetsabonnemang samt andra skalbara tjänster där Tove med sin erfarenhet och kompetens kan bidra stort för att utveckla såväl vårt erbjudande som räckvidd säger Andrew Spry, VD Tempest Security AB.

Tove tillträder sin tjänst i mitten av april och säger följande;

- Att få möjligheten att arbeta med ett ungt tillväxtbolag som Tempest Security blir ett roligt och utvecklande nästa steg för mig. Fokuset på bl.a. lösningar för "duty of care" och arbetsgivaransvar fyller ett behov jag tidigare har sett på marknaden och nu ser jag fram emot att få vara med och bygga vidare på detta område inom Tempest säger Tove Bengtsson.

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)
andrew.spry@tempest.se
072-454 14 30

Tempest Security är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.
Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.

2020-03-12
Regulatorisk

Tempest Security AB (publ) förstärker sin avdelning för särskilda tjänster med Tove Bengtsson som inom kort tillträder tjänsten som Sales Manager i verksamhetsgrenen.

2020-02-20
Regulatorisk

Hög tillväxt med fokus på lönsamhet

2019-12-03

Tempest Security AB (publ) har tecknat avtal med fastighetsbolaget Skandia Fastigheter (Tyresö Köpcentrum AB) om leverans av bevaknings- och säkerhetstjänster till Tyresö Centrum. Samarbetet inleds 13 december och avtalet sträcker sig initialt över två år.

2019-11-18
Regulatorisk

Styrelsen i Tempest Security AB (publ) har med stöd av bemyndigande från bolagsstämman fattat beslut om en riktad kontantemission av 605 000 aktier till en teckningskurs på 26,5 kronor per aktie, innebärande en total emissionslikvid före transaktionskostnader om cirka 16 032 500 kronor. Teckningskursen motsvarar den volymviktade handelskursen under de senaste 10 handelsdagarna på Nasdaq First North Growth Market. Styrelsens bedömning är att teckningskursen är marknadsmässig. Styrelsens bedömning är att teckningskursen är marknadsmässig.

2019-11-07
Regulatorisk

Markant resultatförbättring med fortsatt hög tillväxt

Kortfattat gör vi ett fantastiskt kvartal - vi ökar vår omsättning och förbättrar vår lönsamhet. Med en omsättning på 79,2 miljoner (59,1) är det en försäljningsökning på 34% för perioden från föregående år. På EBITDA nivå är bolaget i kvartalet lönsamt med över 2 miljoner i positivt resultat.

"Tredje kvartalet visar att vi är på rätt väg och att vårt arbete för att förbättra lönsamheten fortlöper enligt plan. Vi ser en hög aktivitet i alla våra affärsområden och att det kommer att fortsätta driva en positiv utveckling i omsättning och resultat" säger Andrew Spry, VD på Tempest Security.

Tredje kvartalet 2019

  • Nettoomsättningen ökade med 34% till 79,2 (59,1) MSEK.
  • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var 2,1 (-0,1) MSEK.
  • Periodens resultat var -0,3 (-2,9) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,0 (0,8) MSEK.

Niomånadersperioden jan-sep 2019

  • Nettoomsättningen ökade med 26% till 203,7 (162,2) MSEK.
  • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -8,7 (-11,4) MSEK.
  • Justerat för jämförelsestörande poster om -2,9 (-0,5) MSEK uppgick EBITDA till -5,8 (-10,9) MSEK.
  • Periodens resultat var -16,6 (-17,9) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -16,0 (-19,4) MSEK.
1
2
...
18
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Tempest