Investor relations

Pressmeddelanden

Tempest Security tecknar avtal med Skandia Fastigheter

Tempest Security AB (publ) har ingått avtal med fastighetsbolaget Skandia Fastigheter (Skandia Köpcentrum AB) om leverans av bevaknings- och säkerhetstjänster till Mörby Centrum. Leveransen inleds 2 september och avtalet sträcker sig initialt över två år.

Mörby Centrum håller på att byggas om och ut till Danderyds Centrum. Dagens köpcentrum utökas med 18 000 kvadratmeter, får en helt ny fasad och interiör samt nya utemiljöer. Två nya kontorshus om totalt 20 000 kvadratmeter kommer också att flankera köpcentrumbyggnaden, och tre bostadshus uppförs inom centrumområdet. Köpcentrumet är öppet med ordinarie öppettider under hela projektet.

- Vi är mycket glada och stolta över förtroendet vi erhållit, säger Andrew Spry, VD Tempest Security. Vi ser fram emot att inleda ett långsiktigt, innovativt och nära samarbete med Skandia Fastigheter där vi proaktivt bidrar till att Mörby Centrum upplevs som tryggt och säkert under den spännande omvandling till Danderyds Centrum. 

2019-07-19

För mer information, vänligen kontakta:

Andrew Spry, VD
andrew.spry@tempest.se 
Tel. 072-454 14 30 

Tempest Security är noterat på Nasdaq First North sedan den 6 december 2017. Arctic Securities är Tempest Securitys Certified Advisor, email: certifiedadviser@arctic.com, tel: +46 844 68 61 00.

Om Tempest Security AB (publ)

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.

2020-02-20
Regulatorisk

Hög tillväxt med fokus på lönsamhet

2019-12-03

Tempest Security AB (publ) har tecknat avtal med fastighetsbolaget Skandia Fastigheter (Tyresö Köpcentrum AB) om leverans av bevaknings- och säkerhetstjänster till Tyresö Centrum. Samarbetet inleds 13 december och avtalet sträcker sig initialt över två år.

2019-11-18
Regulatorisk

Styrelsen i Tempest Security AB (publ) har med stöd av bemyndigande från bolagsstämman fattat beslut om en riktad kontantemission av 605 000 aktier till en teckningskurs på 26,5 kronor per aktie, innebärande en total emissionslikvid före transaktionskostnader om cirka 16 032 500 kronor. Teckningskursen motsvarar den volymviktade handelskursen under de senaste 10 handelsdagarna på Nasdaq First North Growth Market. Styrelsens bedömning är att teckningskursen är marknadsmässig. Styrelsens bedömning är att teckningskursen är marknadsmässig.

2019-11-07
Regulatorisk

Markant resultatförbättring med fortsatt hög tillväxt

Kortfattat gör vi ett fantastiskt kvartal - vi ökar vår omsättning och förbättrar vår lönsamhet. Med en omsättning på 79,2 miljoner (59,1) är det en försäljningsökning på 34% för perioden från föregående år. På EBITDA nivå är bolaget i kvartalet lönsamt med över 2 miljoner i positivt resultat.

"Tredje kvartalet visar att vi är på rätt väg och att vårt arbete för att förbättra lönsamheten fortlöper enligt plan. Vi ser en hög aktivitet i alla våra affärsområden och att det kommer att fortsätta driva en positiv utveckling i omsättning och resultat" säger Andrew Spry, VD på Tempest Security.

Tredje kvartalet 2019

  • Nettoomsättningen ökade med 34% till 79,2 (59,1) MSEK.
  • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var 2,1 (-0,1) MSEK.
  • Periodens resultat var -0,3 (-2,9) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,0 (0,8) MSEK.

Niomånadersperioden jan-sep 2019

  • Nettoomsättningen ökade med 26% till 203,7 (162,2) MSEK.
  • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -8,7 (-11,4) MSEK.
  • Justerat för jämförelsestörande poster om -2,9 (-0,5) MSEK uppgick EBITDA till -5,8 (-10,9) MSEK.
  • Periodens resultat var -16,6 (-17,9) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -16,0 (-19,4) MSEK.
1
2
...
17
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Tempest