Investor relations

Pressmeddelanden

Aktieförsäljningen till Nordic Invest 365 AB är nu genomförd

Den 2 juni 2020 meddelande Tempest Security AB (publ) ("Tempest" eller "Bolaget") att Bolaget, genom det helägda dotterbolaget GPG Holding AB ("GPG"), har ingått ett aktieöverlåtelseavtal om försäljning av hela GPG:s innehav i Nordic Protection Academy AB ("NPA"), motsvarande 51 procent av aktierna, till Nordic Invest 365 AB ("Nordic Invest"). Aktieförsäljningen var i sin helhet villkorad av bolagsstämmans godkännande. Idag beslutade, med erforderlig majoritet, den extra bolagsstämman i Tempest att godkänna aktieöverlåtelseavtalet om försäljning av hela aktieinnehavet i NPA till Nordic Invest.

Bolaget meddelar nu att aktieöverlåtelsen har fullbordats per dagens datum. Som tidigare kommunicerats äger Tempest inte längre, varken direkt eller indirekt, några aktier i NPA.

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)
andrew.spry@tempest.se
072-454 14 30

Tempest Security är listad på Nasdaq First North Growth Market.
Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.

2020-06-08

Idag, den 8 juni 2020 presenterar Tempest Securitys VD Andrew Spry tillsammans med CFO Lotta Iverstrand på Aktiespararnas Småbolagsdagar. Presentationen börjar kl 13:45 och livesänds på: www.aktiespararna.se/tv/live

2020-06-05

Den 8 juni 2020 presenterar Tempest Securitys VD Andrew Spry tillsammans med CFO Lotta Iverstrand på Aktiespararnas Småbolagsdagar. Presentationen börjar kl 14:45 och livesänds på: www.aktiespararna.se/tv/live

2020-06-02
Regulatorisk

Aktieägarna i Tempest Security AB (publ), org. nr 556936-8524, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 juni 2020, klockan 10:00. Bolagsstämman kommer att hållas i bolagets lokaler på Rålambsvägen 17, 18 trappor, i Stockholm.

1
2
...
21
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Tempest