Investor relations

Finansiella mål

  • Omsättning om en miljard SEK år 2025
  • EBITDA-marginal om 10 procent år 2025

Bolagets finansiella mål är utformade utifrån olika tidsperspektiv; lång sikt (6-10) år, medellång sikt (3-5) år.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Tempest