Investor relations

Finansiella mål

  • Omsättning om 500 MSEK på medellång sikt
  • EBITDA-marginal om lägst 10 procent på lång sikt

Bolagets finansiella mål är utformade utifrån olika tidsperspektiv; lång sikt (6-10) år, medellång sikt (3-5) år.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Tempest