Investor relations

Ledande befattningshavare

Andrew Spry Chief Executive Officer

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2013. Chief Executive Officer sedan 2008. Styrelseuppdrag inom Koncernen sedan 2004. Ej oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Utbildning:  
Fristående kurser i företagsekonomi, engelska och ekonomisk historia, Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar:  
Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Styrelseledamot i Orion Risk Group Llc samt styrelsesuppleant i Termino C 1958 AB till 2017.

Aktieägande i Bolaget (per 2020-09-30):
2 041 891 aktier.

Lotta Iverstrand Chief Financial Officer

Född 1975. Chief Financial Officer sedan 2019. 

Utbildning:
Chartered Accountant - ICAS (2009), MA (hons) First Class Accountancy Finance - Heriot Watt University, Edinburgh (2005)

Övriga nuvarande befattningar:
Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Head of Finance Tempest Security AB till 2019. Auktoriserad Revisor Ernst &Young AB till 2017.

Aktieägande i Bolaget (per 2020-09-30):
18 800 aktier.

Peter Köhler Senior Advisor

Född 1960. Senior Advisor sedan 2014.

Utbildning:
Ekonomistudier, Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar:
Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Regionchef G4S.

Aktieägande i Bolaget (per 2020-09-30):
12 000 aktier.

Marie Rosenquist Berthold Head of HR

Född 1972. Head of HR sedan 2017 och Deputy CEO sedan 2019.

Utbildning:
Socialpedagog, Jönköpings högskola. Kurser inom arbetsrätt vid Örebro universitet samt inom psykologi vid Kristianstads högskola.

Övriga nuvarande befattningar:
Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
HR-chef för Synsam Drifts AB till 2017 samt för The Body Shop Svenska Aktiebolag till 2015.

Aktieägande i Bolaget (per 2020-09-30):
16 558 aktier.

Anders Lundström Head of Security Services

Född 1967. Head of Security Services sedan 2017.

Utbildning:
Företagsuniversitet Diplomerad Säkerhetschef, diverse ledarskapsutbildningar.

Övriga nuvarande befattningar:
Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
VD Addici security AB, ordinarie styrelseledamot Almega säkerhetsföretagen.

Aktieägande i Bolaget (per 2020-09-30):
0 aktier.

Janne Rastas Head of Sales

Född 1967. Head of Sales sedan 2018.

Utbildning:
Säkerhetschefsutbildning, Försäljningschefsutbildning, IHM samt diverse ledarskaps- sälj- och säkerhetsutbildningar.

Övriga nuvarande befattningar:
Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Affärsutvecklingschef Säkerhet, Coor Service Management till 2017 och försäljningschef, SOS Alarm till 2015.

Aktieägande i Bolaget (per 2020-09-30):
0 aktier.

Carl Höglund Senior advisor

Född 1978. Senior Advisor sedan 2017.

Utbildning:
Säkerhetschefsutbildning, Affärskommunikation IHM, pågående MBA utbildning Stockholms Universitet.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseledamot i Eyeonid AB (publ.)

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Head of operational security Modern Times group MTG AB.

Aktieägande i Bolaget (per den 2020-09-30):
44 116 aktier.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Tempest