Investor relations

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i bolaget grundas på svensk lag, interna regler och föreskrifter samt Nasdaq First North Growth Markets Rule Book for Issuers. Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige. Nasdaq First North Growth Market är inte en reglerad marknad och bolaget tillämpar inte Koden.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Tempest