Investor relations

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i bolaget grundas på svensk lag, Nasdaq First North Growth Markets Rule Book for Issuers, Svensk kod för bolagstyrning samt interna regler och föreskrifter.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Tempest