Investor relations

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Tempest Security uppgår till 889 494,7 SEK, fördelat på 8 894 947 aktier.

Tempest Securitys bolagsordning föreskriver att aktiekapitalet skall uppgå till lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK samt att antal aktier skall uppgå till lägst 5 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier. På bolagsstämman berättigar varje aktie till en röst. Samtliga aktier i Tempest Security ger samma rätt till utdelning och andel i bolagets tillgångar.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Tempest