Investor relations

Ägare

Tempest Securitys 10 största ägare 2020-09-30.

Namn Aktiekapital Röstandel Totalt antal aktier
Andrew Spry 22,96% 22,96% 2 041 891
Thomas Löfving 22,72% 22,72% 2 020 908
Athanase Industrial Partners II AB 17,17% 17,17% 1 527 082
Swedbank Robur Microcap 8,38% 8,38% 745 000
Thomas Cavas 5,51% 5,51% 490 000
Patruus AB 4,50% 4,50% 400 000
Lennarth Ädel Holding AB 2,65% 2,65%  236 022
Försäkringsbolaget Avanza Pension 1,91% 1,91% 169 599
Durling Invest AB 1,47% 1,47% 131 100
Gryningskust Holding AB 1,38% 1,38% 122 384
Övriga ägare 11,37% 11,37% 1 010 961
Totalt 100,00% 100,00%  8 894 947

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Tempest