Investor relations

Ägare

Tempest Securitys 10 största ägare 2019-09-30.

Namn Aktiekapital Röstandel Totalt antal aktier
Andrew Spry 24,63% 24,63% 2 041 416
Thomas Löfving 24,38% 24,38% 2 020 908
Athanase Industrial Partner 9,09% 9,09% 753 630
Swedbank Robur Microcap 8,22% 8,22% 681 818
Thomas Cavas 6,39% 6,39% 530 000
Patruus AB 4,83% 4,83% 400 000
Lennarth Ädel Holding AB 3,45% 3,45% 286 022
John Bäck 1,66% 1,66% 138 000
Durling Invest AB 1,58% 1,58% 131 000
Försäkringsbolaget Avanza Pension 1,58% 1,58% 130 798
Övriga ägare 14,19% 14,19% 1 176 255
Totalt 100,00% 100,00% 8 289 947

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Tempest