Investor relations

Ägare

Tempest Securitys 10 största ägare 2020-03-31.

Namn Aktiekapital Röstandel Totalt antal aktier
Andrew Spry 22,95% 22,95% 2 041 416
Thomas Löfving 22,72% 22,72% 2 020 908
Athanase Industrial Partners II AB 17,17% 17,17% 1 527 082
Swedbank Robur Microcap 8,38% 8,38% 745 000
Thomas Cavas 5,68% 5,68% 504 940
Patruus AB 4,50% 4,50% 400 000
Lennarth Ädel Holding AB 2,65% 2,65%  236 022
Gryningskust Holding AB 1,59% 1,59% 141 376
Försäkringsbolaget Avanza Pension 1,51% 1,51% 134 235
Durling Invest AB 1,47% 1,47% 131 100
Övriga ägare 11,39% 11,39% 1 012 868
Totalt 100,00% 100,00%  8 894 947

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Tempest