Investor relations

Aktien

Tempest Securitys AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan den 31 juli 2020.

Aktiens kortnamn: TSEC
ISIN-kod: SSE0010469221

Om Nasdaq First North Premier Growth Market

Nasdaq First North Premier Growth Market är en registrerad SME-marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Premier Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Premier Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Likviditetsgarant

ABG Sundal Collier

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Tempest