Investor relations

Aktien

Tempest Securitys AB (publ) handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan den 6 december 2017.

Aktiens kortnamn: TSEC
ISIN-kod: SSE0010469221

Om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Market regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är generellt mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att tillämpliga regelverk efterlevs.

Likviditetsgarant

ABG Sundal Collier

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Tempest