Investor relations

Pressmeddelanden

2019-08-28
Regulatorisk

Minskad förlust och fortsatt hög tillväxt i andra kvartalet 

Andra kvartalet 2019

  • Nettoomsättningen ökade med 18% till 66,9 (56,7) MSEK.
  • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -5,3 (-6,6) MSEK.
  • Justerat för jämförelsestörande poster om -2,9 (-0,3) MSEK uppgick EBITDA till -2,4 (-6,3) MSEK.
  • Periodens resultat var -8,0 (-9,4) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5,0 (-7,4) MSEK.
2019-05-23
Regulatorisk

Tempest Security AB (publ) ("Bolaget") höll årsstämma den 23 maj 2019 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

2019-05-23
Regulatorisk

Tempest Security AB (publ) har idag utsett Marie Rosenquist Berthold till vice verkställande direktör i bolaget med ansvar för bolagets koncerngemensamma funktioner såsom marknadsföring, kommunikation, IT och HR. Marie har varit anställd i Tempest Security sedan hösten 2017 och har tills idag verkat som HR-chef, en roll som hon fortsatt behåller.

1
2
...
8
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Tempest