Investor relations

Finansiell översikt

Nyckeltal och data per aktie

  2017
Q1-Q3
2016
Q1-Q3
 2016 2015
Omsättningstillväxt, % 25,2 % - 47,6 % 64,1 %
EBITDA-marginal, % 3,8 % 7,2 % 5,6 % 4,9 %
Rörelsemarginal, % 1,7 % 5,3 % 3,8 % 2,4 %
Vinstmarginal, % 1,7 % 5,2 % 3,7 % 2,3 %
Genomsnittligt eget kapital, KSEK 5 952 6 416 5 808 3 381
Räntabilitet på eget kapital, % 35,0 % 82,1 % 64,1 % 46,7 %
Soliditet, % 6,6 % 18,5 % 15,2 % 11,0 %
Kassa och bank, KSEK 13 371 20 545 17 366 11 827
Antal aktier vid periodens slut, antal 1 5 467 500 5 315 000 5 315 000 5 315 000
Genomsnittligt antal aktier, antal 1 5 391 250 5 315 000 5 315 000 5 315 000
Resultat per aktie, SEK 1 0,4 1,0 0,7 0,3
Eget kapital per aktie, SEK 1 0,7 1,7 1,5 0,7
Utdelning per aktie, SEK 1 1,1 0,0  0,0  0,1
Medeltal anställda, antal 239 187 193 178

1 Justerat för aktiesplit 1:100 som beslutats efter den 31 december 2016

Finansiella rapporter

1
2

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Tempest