Investor relations

Finansiell översikt

Nyckeltal och data per aktie

  2018
Q1-Q3
2017
Q1-Q3
2017  2016
Omsättningstillväxt, % 31,0 % - 28 % 48 %
EBITDA-marginal, % -0,1 % 5,0 % -1,8 % 5,6 %
Rörelsemarginal, % -3,9 % 2,4 % -3,7 % 3,8 %
Vinstmarginal, % -5,0 % 2,4 % -3,2 % 3,7 %
Genomsnittligt eget kapital, KSEK 20 919 3 487 19 975 5 808
Räntabilitet på eget kapital, % -14,1 % 31,0 % -27,5 % 64,1 %
Soliditet, % 21,7 % 6,6 % 31,8 % 15,2 %
Kassa och bank, KSEK 11 478 13 371 47 126 17 366
Antal aktier vid periodens slut, antal 1 7 536 317 5 467 500 7 267 500 5 315 000
Genomsnittligt antal aktier, antal 1 7 536 317 5 453 750 6 291 250 5 315 000
Resultat per aktie, SEK 1 -0,39 0,20 -0,87 % 0,7
Eget kapital per aktie, SEK 1 2,59 0,75 4,42 1,47
Utdelning per aktie, SEK 1 0,0 0,0  0,78 0,0 
Medeltal anställda, antal 342 311 330 193

1 Justerat för aktiesplit historiskt

Finansiella rapporter

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Tempest