Investor relations

Ledning

Andrew Spry VD

Född 1973. Styrelseledamot och chief executive officer sedan 2009. Styrelseuppdrag inom Koncernen sedan 2004. Ej oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Utbildning:  
Fristående kurser i företagsekonomi, engelska och ekonomisk historia, Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseledamot Gothia Protection Group

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Styrelseledamot i Orion Risk Group Llc till 2017.

Aktieägande i Bolaget (per 15/04/2019):
2 041 037 aktier.

Thomas Löfving Finanschef

Född 1974. Chief financial officer sedan 2009. Ej oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Utbildning:
Magisterexamen i företagsekonomi, Stockholms universitet samt studier vid National University of Singapore.

Övriga nuvarande befattningar:
Suppleant Tempest Security Sverige

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Inga.

Aktieägande i Bolaget (per 28/12/2018):
2 020 908 aktier.

Peter Köhler Senior Advisor

Född 1960. Senior Advisor sedan 2014.

Utbildning:
Ekonomistudier, Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar:
Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Inga.

Aktieägande i Bolaget (per 28/12/2018):
15 000 aktier.

Marie Rosenquist Berthold HR-chef

Född 1972. Head of HR sedan 2017.

Utbildning:
Socialpedagog, Jönköpings högskola. Kurser inom arbetsrätt vid Örebro universitet samt inom psykologi vid Kristianstads högskola.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseledamot i Gothia Protection Group.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
HR-chef för Synsam Drifts AB till 2017 samt för The Body Shop Svenska Aktiebolag till 2015.

Aktieägande i Bolaget (per 28/12/2018):
16 400 aktier.

Anders Lundström Verksamhetschef bevakning

Född 1967. Head of Security Services sedan 2017.

Utbildning:
Företagsuniversitet Diplomerad Säkerhetschef, diverse ledarskapsutbildningar.

Övriga nuvarande befattningar:
Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
VD Addici security AB, ordinarie styrelseledamot Almega säkerhetsföretagen.

Aktieägande i Bolaget (per 28/12/2018):
0 aktier.

Mikael Tärnlund Verksamhetschef särskilda tjänster

Född 1968. Head of Special Services sedan 2018.

Utbildning:
Major, yrkesofficersutbildning på Försvarshögskolan, Krigshögskolan samt Militärhögskolan.

Övriga nuvarande befattningar:
Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Business unit director 2Secure.

Aktieägande i Bolaget (per 28/12/2018):
4 605 aktier.

Janne Rastas Verksamhetschef särskilda tjänster

Född 1967. Head of Sales sedan 2018.

Utbildning:
Säkerhetschefsutbildning, Försäljningschefsutbildning, IHM samt diverse ledarskaps- sälj- och säkerhetsutbildningar.

Övriga nuvarande befattningar:
Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Affärsutvecklingschef Säkerhet - Coor Service Management till 2017, Försäljningschef - SOS Alarm till 2013.

Aktieägande i Bolaget (per 28/12/2018):
1 000 st.

Lotta Iverstrand Ekonomichef

Född 1975. Head of Finance sedan 2017.

Utbildning:
Master of Art Accountancy and Finance, Heriot Watt University, Edinburgh, Scotland.Examinerad Chartered Accountant "CA" i Storbritannien, samt Auktoriserad Revisor i Sverige.

Övriga nuvarande befattningar:
Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Revisor Ernst & Young AB.

Aktieägande i Bolaget (per 28/12/2018):
15 000 st.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Tempest