Investor relations

Ledning

Andrew Spry VD

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2013. Styrelseuppdrag inom Koncernen sedan 2004. Ej oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Utbildning: 
Fristående kurser i företagsekonomi, engelska och ekonomisk historia, Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar: 
Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Styrelseledamot i Orion Risk Group Llc till 2017.

Aktieägande i Bolaget (per 12/11/2017):
2 027 108 aktier.

Thomas Löfving Finanschef

Född 1974. Styrelseledamot sedan 2013. Styrelseuppdrag inom Koncernen sedan 2009. Ej oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Utbildning:
Magisterexamen i företagsekonomi, Stockholms universitet samt studier vid National University of Singapore.

Övriga nuvarande befattningar:
Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Inga.

Aktieägande i Bolaget (per 12/11/2017):
2 020 908 aktier.

Peter Köhler Marknadschef

Född 1960. Regionchef/operativ chef sedan 2016. Marknadschef sedan 2017.

Utbildning:
Ekonomistudier, Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar:
Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Inga.

Aktieägande i Bolaget (per 12/11/2017):
15 000 aktier.

Marie Rosenquist Berthold HR-chef

Född 1972. HR-chef sedan 2017.

Utbildning:
Socialpedagog, Jönköpings högskola. Kurser inom arbetsrätt vid Örebro universitet samt inom psykologi vid Kristianstads högskola.

Övriga nuvarande befattningar:
Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
HR-chef för Synsam Drifts AB till 2017 samt för The Body Shop Svenska Aktiebolag till 2015.

Aktieägande i Bolaget (per 12/11/2017):
15 000 aktier.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Tempest